? Radontek Kurulu?

Radontek

Radontek Medikal ?thalat ?hracat Sanayi ve Ticaret Limited ?irketi

Radontek Medikal Türkiye ve ?evre ülkelerde kanser tedavilerinde ihtiya? duyulan ileri teknoloji radyoterapi, radyocerrahi, intraoperatif radyoterapi ve proton terapi cihazlar?n?n sat???n? ve bak?m hizmetlerini 10 y?l? a?k?n süredir yapan, kendi alan?nda defalarca farkl? ?düllere lay?k g?rülmü?, Ankara merkezli bir firmad?r. Ortaklar?n?n 25 y?l? a?k?n süredir uluslararas? firmalarla anahtar teslim hastane projelerinde yer alm?? olmas?, Radontek firmas?n?n sekt?rde daha h?zl? kabul g?rmesini sa?lam?? ve ?u an bulundu?u konuma gelmesini kolayla?t?rm??t?r. Türkiyenin bir ?ok ?ehrinde ba?ar?yla tamamlam?? oldu?u farkl? projeler sayesinde sekt?r taraf?ndan sevilen ve en ?nemlisi güvenilen bir firma olmu?tur.

 

Temsilcisi oldu?u Accuray Inc. e?i benzeri olmayan, dünyan?n tek robotik radyocerrahi ünitesi olan CyberKnife ürününün üreticisidir.

Temsilcisi oldu?u Carl Zeiss Meditec AG intraoperatif radyoterapide ????r a?an, dünyan?n tek 12 y?ll?k faz III ?al??ma sonu?lar? olan, kullan?m? en kolay ve dünyada en ?ok tercih edilen radyoterapi sistemi Intrabeam'in üreticisidir.

 

cartier ballon bleu replica